Gjafakort

Gjafakort Glerártorgs eru tilvalin gjöf við öll tækifæri.

Þau eru rafræn og virka eins og debetkort nema að því leyti að um handhafakort er að ræða.  Auðvelt er að skoða stöðu og færsluyfirlit kortanna á forsíðu heimasíðunnar.

Gjafakort Glerártorgs - skilmálar
Gjafakortið er til greiðslu fyrir vöru og þjónustu í verslunum í verslunarmiðstöðinni Glerártorgi, Gleráreyrum 1, 600 Akureyri.  Kortin eru einkennd sem Gjafakort Gleártorgs og eru í eigu verslunarmiðstöðvarinnar.
 
Ef rökum studdur grunur leiðir til þess að eigandi kortsins telur ástæðu til, getur hann og áskilur sér rétt til þess að stöðva notkun kortsins og innkalla það án fyrirvara.
 
Kortið er einungis unnt að nota með lestri upplýsinga af segulrönd þess á rafrænan hátt. Þess vegna er óheimilt að gefa upp númer kortsins til greiðslu án rafrænnar notkunar þess. Kortið gildir því ekki til greiðslu símleiðis eða bréflega. Kortið er verðmæti, sem skal gæta eins og peninga. Þetta eru handhafakort og týnt kort er tapað fé.
 
Handhafi kortsins ber ábyrgð á öllum greiðslum sem verða vegna notkunar gjafakortsins. Útgefandi kortsins er ekki ábyrgur fyrir tjóni, sem verður vegna utanaðkomandi aðstæðna svo sem lagaboða, aðgerða stjórnvalda, rafmagnstruflana, truflana í símkerfi eða annarra utanaðkomandi aðstæðna.
 
Útgefendur kortsins eru ekki ábyrgir fyrir tjóni né óhagræði, sem verður vegna þess að móttöku er hafnað sem greiðslu hjá söluaðila. Sérhver ágreiningur eða tjón vegna kaupa á vöru eða þjónustu, sem greidd er með kortinu, er útgefanda þess algerlega óviðkomandi og án ábyrgðar fyrir hann.
 
Glerártorg endurgreiðir ekki upphæðir sem eru greiddar inn á gjafakort.
 
Kortið gildir í fjögur ár. Að gildistíma kortsins liðnum fellur innistæða kortsins niður.
 
02.04.2013