10:00-19:00

  • 10:00-19:00 Virka daga
  • 10:00-17:00 Laugardaga
  • 13:00 - 17:00 Sunnudaga